Huzur ve
Güvenle İbadet

UMRE

Başvuru İçin Belgeler

- Pasaport (en az 1 yıl geçerli olmak üzere)
- 1 Adet resim

45 Yaş Altı Bayan (Eşi İle Gidenler İçin)

- Evlilik cüzdan fotokopisi (ilk 3 sayfa)
- Nüfus kayıt örneği aslı

45 Yaş Altı Bayan (Erkek Akrabası ile Gidecekler İçin)

- 1. Dereceden erkek akrabası ile yakınlık derecesini gösteren nüfus kayıt örneği aslı ( Baba-Dayı-Amca-Dede-Erkek Kardeş)

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı TURSAB Eskişehir Ticaret Odası YTH IATA THY